מעמד "תפילת השל"ה" בציון השל"ה בטבריה - Vaad harabanim : Vaad harabanim מעמד "תפילת השל"ה" בציון השל"ה בטבריה - Vaad harabanim

מעמד “תפילת השל”ה” בציון השל”ה בטבריה

מרנן ורבנן גדולי הדור שליט”א עולים היום לטבריה להעתיר ב”תפילת השל”ה על ציונו הקדוש בעבור כל תורמי ועד הרבנים

 

לשליחת שמות למעמד גדולי הדור בטבריה על ציון השל”ה הקדוש