זכרו לנצח - Vaad harabanim

זכרו לנצח
Fund Number: 6482