בעת נעילת שער, תפילת גדולי הדור שליט”א ביום הכיפור על תורמי ועד הרבנים לגמר חתימה טובה